Sharaf Rashidov

Tarjimai holi

O'tkazish

I

1917-1926

Bolalik

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

II

1926-1936

Yoshlik

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

III

1937-1941

Yoshlik

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

IV

1941-1945

Urush

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

V

1945-1950

Boshlanishi: ijodkorlik va partiya faoliyati

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

VI

1950-1959

Respublika Prezidenti

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

VIII

1965-1970

Siyosatchi va diplomat

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

VII

1959-1964

Birinchi kotib

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

VIX

1970-1975

Семидесятые и первая половина

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details

X

1976-1979

Yetmishinchi va ikkinchi yarmi

1917 yil 24 oktyabrda (6 noyabr) Jizzax viloyati Jizzax (hozirgi Sharaf-Rashidovskiy) tumanining Sovungarlik qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan.

Details
Barcha bosqichlar
Bolalik
Yoshlik
Yoshlik
Urush
Boshlanishi: ijodkorlik va partiya faoliyati
Respublika Prezidenti
Siyosatchi va diplomat
Birinchi kotib
Семидесятые и первая половина
Yetmishinchi va ikkinchi yarmi