Maktab
Yodgorlik
Uy-muzeyi
Davlat muzeyi
Milliy muzey

muzeylar

Uy-muzey joylashgan hudud dastlab Sh.Rashidovning ota-onasi - Rashid Ota va Jizzax shahar atrofi qismida Kuysina she Xalilovga tegishli bo'lgan.